Hem / För Föreningen / Skolbesök

Skolbesök

Handbollförbundet Västs Föreningsutveckling- & rekryteringskommitté har i uppdrag att försöka få igång skolbesök i samtliga skolor inom vårt distrikt. 

HFVs styrelse har beslutat om att följande regelverk för säsongen 2021-2022.

- Introduktion av handboll vid klassernas idrottstimmar

Samtliga bokningar görs via föreningen och om möjligt bokas två besök/klass in, prioriterade årskurser är 1, 2 och 3 – aktuell skolfördelningslista fås av Louise vid förfrågan. Om introduktionen sker i skolan eller på annan plats i klubbens regi väljer ni själva utifrån förutsättningen att visa upp handboll.

På Handbollförbundet Västs kansli finns material till Klasshandbollen att hämta såsom: folder för genomförande av klasshandboll, diplom, inbjudan och affischer i A4 och A3.

Ekonomiskt stöd

Samtliga ungdomsföreningar som deltar i skolbesök ges möjlighet att mot insänd faktura av fysiskt aktivt genomförda redovisade lektioner (max 2 besök/hel klass), få en ersättning med 200kr/lektion. Gäller för besök fram till 31/12. Vilket belopp som gäller för 2022 får vi återkomma till när vi ser utfallet för hösten. Gör ni besök i en åldersgrupp så söker ni ersättning för det, besöker ni alla 3 årskullarna så får ni ersättning för 3 årskullar x 2 besök om ni gör det.

Det är endast för introduktion av samlade klasser vi betalar för. Med denna möjlighet till ekonomisk support så har ni möjlighet att arvodera personen som ska göra jobbet ute i skolorna.

Vi är tydliga med att det är endast två lektioner av lärande hur handboll spelas och de enklaste reglerna som gäller i vår sport för att kunna deltaga i klasshandboll eller att komma till klubbens träningar som vi betalar för. Lektioner som består av lekar, kondition och fys får man inte ersättning för!

Redovisningen skall inkomma senast 31 december för besök genomförda under hösten respektive 31 mars för våren. Redovisning görs via redovisningsfilen >>

Efter godkännande (av lektioner) får föreningen en bekräftelse och sänder därefter faktura till HFV som gör utbetalning inom 30 dagar efter sista ansökningsdatum.

Observera att utbetalning inte kommer att ske löpande utan det är dessa fasta datum som kommer att gälla.

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg