Hem / För Föreningen / Corona stöd (RF-SISU)

Corona stöd (RF-SISU)

Västra Götaland - Stöd för att behålla barn- och ungdomsverksamhet under pandemin

För att ge föreningar möjlighet att ställa om och bibehålla verksamhet under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU. Det kan handla om kostnadstäckning för ändrat anläggningsbehov, utrustning till verksamhet utomhus, nya former för träning och tävling etc.

Stödet syftar dels till att hålla i gång idrottsaktiviteter under pandemin, dels till att rusta verksamheten för en omstart när restriktionerna lättas (fokus ska vara på barn- och ungdomsidrott).

Observera att det här är en annan stödform än det statliga kompensationsstödet som går att söka via RF.

För råd, inspiration och hjälp med ansökan kan föreningar kontakta lokal RF-SISU-konsulent >>

Läs mer om stödet från RF-SISU Västra Götaland >>

Värmland - Stöd för att anpassa träningar under coronakrisen

För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheten och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Värmland. Det kan handla om utrustning till utomhusträning, att genomföra annorlunda idrottsverksamheter eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund stängda hallar.

För att ta del av stödet ska du kontakta RF-SISU Värmlands idrottskonsulenter >>

Läs mer om stödet från RF-SISU Värmland >>

Halland - Stöd för anpassad träning i coronatider

Nu finns stöd att söka för de föreningar som vill hålla igång träningsverksamhet, anpassad efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det kan exempelvis handla om att investera i utrustning, eller täcka kostnader för förändrade anläggningsbehov.

För att göra en ansökan kontakta er förenings idrottskonsulent >>

Läs mer om stödet från RF-SISU Halland >>

Småland - Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin 

Under rådande omständigheter har ett fjärde område lagts till i Projektstöd barn- och ungdomsidrott. Det ska finnas möjlighet för föreningar att söka projektstöd för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (t.ex. digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Helt enkelt om att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet.

Ansök genom dialog med idrottskonsulenten på RF-SISU Småland i din kommun >>

Läs mer om stödet från RF-SISU Småland >>

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg