Hem / Förbundet / Nyheter / Handbollsakademins ungdomsstipendium 2022

Handbollsakademins ungdomsstipendium 2022

Nominera ungdomar till Handbollsakademins ungdomsstipendium.

Ungdomsstipendiet har till ändamål att belöna handbollsledare eller spelare som under året eller under ett antal år fört handbollen framåt genom ett hedersamt agerande för ungdomshandbollen.

Ansökningskriterier

Person(er) som skall komma i fråga för nominering ska vara organiserad medlem i förening som är registrerad i Svenska Handbollförbundet.

Bidragsmedel

Årligen utdelas 10 000 kronor.

Nominering

HandbollsAkademins styrelse, förening eller registrerad medlem sänder förslag på nomineringar till HandbollsAkademin. Stipendiet skall användas på sätt som gagnar handbollen.

Ansökan

Skall innehålla ålder, meriter, och en kort motivering varför personen gjort sig förtjänt av stipendiet. Sänds till This is a mailto link. Ansökan skall vara inskickad senast 31 oktober 2022. Akademins styrelse nominerar valfritt antal kandidater till utmärkelsen. Vid tillfällen då mer än en person utses delas summan.

Akademistyrelsen beslutar om vem som skall utses och hemlighåller beslutet fram till utdelningen, som skall ske i samband med evenemang som beslutas av Akademistyrelsen. Prisutdelare utses av Akademistyrelsen och utdelningen sker under första kvartalet.

HandbollsAkademin Är en intresseförening för ”handbollare” som startades 1997. Målsättning är att inom ramen för en kamratförening fånga upp såväl aktiva som före detta spelare, ledare, föräldrar och domare. Akademin har en god gemenskap med trevliga månadsträffar med mat och dryck där vid varje träff en intressant gäst intervjuas.

▪ Akademins hederspris tilldelas person eller förening som gagnat handbollen.

▪ Akademin delar även ut ett ungdomsstipendium efter ansökan.

▪ Akademin stödjer vid möjlighet de handbollspersoner som på grund av sjukdom eller handikapp har det svårt.

▪ Akademin ordnar även handbollsresor varje säsong.

▪ Akademins medlemmar medverkar som volontärer till förbundet vid stora tävlingar.

I samband med att handbollens säsong drar igång i början av september trycks en tidning upp i hög kvalitét i färg och A4-format. Denna sprids vid handbolls arrangemang inom vårt distrikt.

Välkommen med er ansökan
Kenneth Johansson
Ordförande

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg