Hem / Domare & Funktionärer / Föreningsstöd 2021

Föreningsstöd 2021

Fram till den 1/10 2021 kan Svenska Handbollförbundets (SHF) föreningar ansöka om projektmedel.

Projektområden 2021

Under 2021 är det följande kategorier som finns som sökbara projektområden inom Svenska Handbollförbundets ram för projektmedel för föreningarna:

  • Föreningsutveckling
  • Nya spelformer
  • Övriga projekt
  • Domarutbildningar inklusive mentorskap
  • Tränar- och ledarutbildning
  • Spelarutbildning

Projekten skall vara påbörjade och avslutade under 2021 och vara slutredovisade i Utbildningsmodulen senast den 15/10 2021 med undantag för TU2 och TU4 som ska ha startat och registrerat sina deltagare senast den 15/10 2021. 

Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 30 november 2021 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

Domarutbildningar inkl mentorskap

  • Domarutbildning steg 2. 
  • Mentors- och instruktörsutbildning domare steg 1 och steg 2. 
  • Beachdomare 1 

Föreningen behöver inte söka om medel genom IdrottOnline (IOL) eftersom utbildningen och deltagarna registreras vid anmälan där i. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i Utbildningsmodulen i IOL. 500 kr/deltagare och maximalt 3 500 kr/arrangerande förening och utbildning. 

Domarutbildningarna skall vara slutrapporterade i Utbildningsmodulen i IOL senast 15/10 för att vara berättigade för projektmedel.

Projektmedel ges till utbildningar med SDF som anordnare.

Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället och som godkänns senare skall av utbildningsledare rapporteras till SHF:s sportkontor, Niklas Axvallen, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link
031-707 18 90

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg