Hem / Domare & Funktionärer / Domare / Domarinstruktör

Domarinstruktör

Domarinstruktör i förening (Föreningsinstruktör)

  • Möjliga utbildningar att hålla i för domarinstruktör i förening är domarutbildning 1 och 2.
  • Förening informerar This is a mailto link >> vem man önskar går domarinstruktörsutbildningen från sin förening.
  • Utvald person, av förening, går domarinstruktörsutbildningen.
  • Uppstartsmöte för alla Domarinstruktörer i Förening sker innan höstens domarutbildningar börjar. Det här mötet samordnas av förbundet.
  • Instruktör håller under hösten i domarutbildningar man är behörig för, i sin förening som förening planerar.
  • Deltagarlista, per utbildning, med namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer skall skickas in till förbundet. Detta är viktigt för att förbundet ska veta hur många utbildade vi har, för att deltagarna ska kunna få behörighet till utbildningsportalen Online Academy samt för att föreningen ska kunna få domarutbildningsbidrag från SHF.

Ansvarsrollerna är följande:

Domarutbildning 1 och 2 förening

 

HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning

 

X

 

Instruktör

 

X

 

Lokalbokning

 

X

 

Fika

 

X

 

Anmälningsförfarande

 

X

 

Information om utbildning

 

X

 

Informera HFV om utbildningen (datum/tid/plats)

 

X

 

Utbildningsmaterial (powerpoint)

X

 

 

Slutrapportera till HFV

 

X

X

Slutrapportera till SHF

X

 

 

Betala instruktör

 

X

 

Inlogg för domare i Online Academy

X

 

 

Utbetalt bidrag från SHF efter slutrapportering

X

 

 

Ekonomi

Arvode instruktör / timme

Valfritt

Reseersättning instruktör / mil

Valfritt

Licens och utbildningsavgift / deltagare
domarutbildning 1-2

Valfritt + 50 kr för nya deltagare

Online Academy behörighet


Domarinstruktör Handbollförbundet Väst (Förbundsinstruktör)

  • Möjliga domarutbildningar att hålla i för domarinstruktör HFV är domarutbildning 1-5.
  • Utvald person, av Handbollförbundet Väst, går domarinstruktörsutbildningen.
  • Instruktör håller under hösten i domarutbildningar man är behörig för.

Ansvarsrollerna är följande:

Domarutbildning 1 och 2 förbund

 

HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning

X

 

 

Instruktör

X

 

 

Lokalbokning

 

X

 

Fika

 

X

 

Anmälningsförfarande

X

 

 

Information om utbildning

 

X

 

Utbildningsmaterial (powerpoint)

X

 

 

Slutrapportera till HFV

 

 

X

Slutrapportera till SHF

X

 

 

Betala instruktör

X

 

 

Inlogg för domare i Online Academy

X

 

 


Domarutbildning 3-4 förbund

 

HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning

X

 

 

Instruktör

X

 

 

Lokalbokning

X

 

 

Fika

X

 

 

Anmälningsförfarande

X

 

 

Information om utbildning

X

 

 

Tillhandahålla regelbok

X

 

 

Utbildningsmaterial (powerpoint)

X

 

 

Slutrapportera till HFV

 

 

X

Slutrapportera till SHF

X

 

 

Betala instruktör

X

 

 

Inlogg för domare i Online Academy

X

 

 


Slutrapportera

Handbollförbundet Väst tar in anmälningar via Idrottonline (förening får länk att skicka till deltagare). Deltagarlista skickas från Handbollförbundet Väst till instruktör senast 2 dagar innan utbildningen är planerad.

Instruktör ser till att deltagarlistan fylls i korrekt på plats med hjälp av de kolumner som finns med på deltagarlistan. Deltagarlistan återsänds till This is a mailto link >>

Instruktör godkänner arvode och reseersättning i Cleverservice och får utbetalning när slutrapporteringen är gjord.


Ekonomi

 

Summa

Arvode instruktör / timme

300 kr

Reseersättning instruktör / mil

18,50 kr

Licens och utbildningsavgift domarutbildning 1-2 Distrikt / förening

1 500 kr/utbildning + 50 kr per ny deltagare. Online Academy behörighet

Licens och utbildningsavgift / deltagare domarutbildning  3

300 kr

Licens och utbildningsavgift / deltagare domarutbildning 4-5

800 kr

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg