Arvoden

Nedanstående information finns även som pdf-fil >>

Arvodena är bestämda utifrån SHF:s ekonomiska bestämmelser samt beslut på HFV:s styrelsemöte 210916

För högre serier än Herrar div 2 och Damer div 2 samt ATG Svenska cupen, se SHF:s ekonomiska bestämmelser >>

För USM-matcher tillämpas arvodena som återfinns i tävlingsreglementet för Gjensidige USM >>

 

Domare

Nivå lägst

Funktionär

Nivå lägst

Herr div 2

820

 

325

Förbundsfunktionär

Herr div 3

580

Steg 4

265

Distriktsfunktionär

Herr div 4

425

Steg 4

240*

Distriktsfunktionär, föreningsfunktionär

Herr div 5

400

Steg 4

220*

Distriktsfunktionär, föreningsfunktionär

 

 

 

 

 

Dam div 2

580

Steg 4

265

Distriktsfunktionär

Dam div 3

425

Steg 4

240

Distriktsfunktionär

Dam div 4

400

Steg 4

220*

Distriktsfunktionär, föreningsfunktionär

 

 

 

 

 

U 19-17 Elit

500

Steg 3

250

Distriktsfunktionär

U 19-17 övriga

400

Steg 3

200*

Distriktsfunktionär, föreningsfunktionär

U 15-16

275

Steg 3

120*

Föreningsfunktionär EMP

U14

240

Steg 3

120*

Föreningsfunktionär EMP

U13

185

Steg 2

120*

Föreningsfunktionär EMP

U12

185

Steg 2

120*

Föreningsfunktionär EMP

U 10-11

150*

Steg 2

-

 

U9 helplan (efter jul)

150*

Steg1

-

 

* Vid föreningstillsatta matcher gäller respektive förenings ekonomiska bestämmelser. Arvodet är en rekommendation från DFK.

Domare som dömer själv

Om en domare behöver döma själv vid en match där ursprungligen två domare var uttagna utgår 1,5 gånger arvodet. Vid matcher som tillsatts med en domare så utgår vanliga arvodet.

Resekostnadsersättning för domare och funktionärer     

Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna kommunikationsmedel på effektivaste sätt. Vid tågresa ska 2:a klass alltid bokas.

I följande fall får resan sker med bil istället.

  • Om allmänna trafikmedel saknas eller om de leder till orimlig lång restid
  • Om det vid kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil

Här utgår ersättning med 38:- kr/mil. Samåkning bör alltid ske där det är möjligt och resan beräknas efter den från matchorten längst bort boende domaren/funktionären. Resekostnadsersättningen räknas från bostadsadressen till halladressen tur och retur. Beräkningen ska göras med sökmotorn Google Maps.

I vissa delar av distriktet har vi ju kortare resor. Ifall resekostnadsersättningen enligt ovan skulle hamna under 50 kr har domaren/funktionären rätt att ta ut en kostnadsersättning på 50 kr istället för att begära resekostnadsersättning för allmänna kommunikationsmedel eller bil.

Biljetter och kvitton (tåg, buss, parkeringsavgifter, trängselavgift mm.) behöver inte bifogas men ska på anmodan från föreningen kunna visas upp.

Restidsersättning

Utöver resekostnadsersättning kan restidsersättning utgår för att kompensera för eventuella merkostnader för t.ex. mat.

Restidsersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från hemmet/arbetsplatsen utan övernattning. Tiden räknas från avfärd till matchen till återkomst från matchorten enligt följande:

  • Mer än 4 men högst 10 timmar ELLER vid resor längre än 50 km enkel väg: 130:- kr
  • Mer än 10 timmar: 250:- kr

 Vid inställda matcher

Om domare eller funktionär är inbokad av Handbollförbundet Väst och tillsatt i Domarwebben och matchen blir inställd samma dag som den ska spelas (inom 24 h från matchstart) får domare och funktionär skicka domarräkning till arrangerande förening på den summa som aktuell match skulle ha betingat.

Om domare och funktionär redan har kommit till hallen utgår förutom ordinarie matchersättning även ersättning för resekostnader. Ersättningen betalas ut av arrangerande förening som sedan debiterar den som orsakat felet, t.ex. Bortalag, Handbollförbundet Väst eller den egna föreningen.

Utbetalning

Domare och funktionärer ska lämna in kvitto i samband med match eller maila till föreningens kansli senast dagen efter utfört uppdrag.

Föreningen ska betala ut ersättning inom 5 bankdagar.

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link
031-707 18 90

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg