Arvoden

Till arvoden för domare, funktionärer, mentorer och MI 2022-23 >>

För högre serier än Herrar div 2 och Damer div 2 samt ATG Svenska cupen, se SHF:s ekonomiska bestämmelser >>

För träningsmatcher hänvisar vi även där till SHF:s ekonomiska bestämmelser.

För USM-matcher tillämpas arvodena som återfinns i tävlingsreglementet för Gjensidige USM >>

Nedanstående information finns i dokumentet Arvoden för domare, funktionärer, mentorer och MI 2022-23. Dokumentet hittar du längst upp på sidan.

Domare som dömer själv

I matcher som spelas på stor plan utgår 1,5 gånger arvodet om en domare dömer ensam. Det gäller både om det har tillsatts en domare från början och om en domare har fått förhinder på grund av sjukdom.

Resekostnadsersättning för domare och funktionärer     

Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna kommunikationsmedel på effektivaste sätt. Vid tågresa ska 2:a klass alltid bokas.

I följande fall får resan sker med bil istället.

  • Om allmänna trafikmedel saknas eller om de leder till orimlig lång restid
  • Om det vid kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil

Här utgår ersättning med 38:- kr/mil. Är enkel resa längre än 5 mil är 18,50 skattefria. Samåkning bör alltid ske där det är möjligt och resan beräknas efter den från matchorten längst bort boende domaren/funktionären. Resekostnadsersättningen räknas från bostadsadressen till halladressen tur och retur. Beräkningen ska göras med sökmotorn Google Maps.

I vissa delar av distriktet har vi ju kortare resor. Ifall resekostnadsersättningen enligt ovan skulle hamna under 50 kr har domaren/funktionären rätt att ta ut en kostnadsersättning på 50 kr istället för att begära resekostnadsersättning för allmänna kommunikationsmedel eller bil.

Biljetter och kvitton (tåg, buss, parkeringsavgifter, trängselavgift mm.) behöver inte bifogas men ska på anmodan från föreningen kunna visas upp.

Restidsersättning

Utöver resekostnadsersättning kan restidsersättning utgår för att kompensera för eventuella merkostnader för t.ex. mat.

Restidsersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från hemmet/arbetsplatsen utan övernattning. Tiden räknas från avfärd till matchen till återkomst från matchorten enligt följande:

  • Mer än 4 men högst 10 timmar ELLER vid resor längre än 50 km enkel väg: 130:- kr
  • Mer än 10 timmar: 250:- kr

 Vid inställda matcher

Om domare eller funktionär är inbokad av Handbollförbundet Väst och tillsatt i Domarwebben och matchen blir inställd samma dag som den ska spelas (inom 24 h från matchstart) får domare och funktionär skicka domarräkning till arrangerande förening på den summa som aktuell match skulle ha betingat.

Om domare och funktionär redan har kommit till hallen utgår förutom ordinarie matchersättning även ersättning för resekostnader. Ersättningen betalas ut av arrangerande förening som sedan debiterar den som orsakat felet, t.ex. Bortalag, Handbollförbundet Väst eller den egna föreningen.

Undantag covid-19

Om en match blir inställd på grund av covid-19 så utgår ingen ersättning till domare och funktionärer.

Utbetalning

Domare och funktionärer ska lämna in kvitto i samband med match eller maila till föreningens kansli senast dagen efter utfört uppdrag.

Föreningen ska betala ut ersättning inom 5 bankdagar.

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg