Hem / Utbildning / Föreningsstöd 2021

Föreningsstöd 2021

Fram till den 1/10 2021 kan Svenska Handbollförbundets (SHF) föreningar ansöka om projektmedel.

Projektområden 2021

Under 2021 är det följande kategorier som finns som sökbara projektområden inom Svenska Handbollförbundets ram för projektmedel för föreningarna:

  • Föreningsutveckling
  • Nya spelformer
  • Övriga projekt
  • Domarutbildningar inklusive mentorskap
  • Tränar- och ledarutbildning
  • Spelarutbildning

Projekten skall vara påbörjade och avslutade under 2021 och vara slutredovisade i Utbildningsmodulen senast den 15/10 2021 med undantag för TU2 och TU4 som ska ha startat och registrerat sina deltagare senast den 15/10 2021. 

Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 30 november 2021 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

Tränar- och ledarutbildning

  • Tränarutbildning 1 (TU1) (pågående Basutbildningar) och Beachtränarutbildning bas ersätts med 500 kr/deltagare dock max 3500 kr till utbildning arrangerad av förening.

TU1 och Beachtränarutbildning bas ska vara slutrapporterade i Utbildningsmodulen i Idrott Online senast 15/10 2021 för att vara berättigade till projektmedel. 

  • TU2 (pågående TS1) och TU4 (pågående TS2) ersätts med 1500 kr/deltagare.

TU2 och TU4 ska vara startade och registrerade med sina deltagare i Idrott Onlines utbildningsmodul senast 15/10 2021 för att vara berättigade till projektmedel.

Föreningen behöver inte söka om medel genom IdrottOnline (IOL) eftersom utbildningen och deltagarna registreras vid anmälan i systemet. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i Utbildningsmodulen i IOL.

Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället och som godkänns senare skall av utbildningsledare rapporteras till SHF:s sportkontor, Amanda Törner, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

Spelarutbildning

Föreningen behöver inte söka om medel genom IdrottOnline (IOL) eftersom utbildningen och deltagarna registreras vid anmälan i systemet. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i Utbildningsmodulen i IOL.

Projektmedel med 700 kr/deltagare kan utbetalas till avgift/material vid regionalt SHF/SDF arrangerade workshops. 

Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

GÖTEBORG
Gullbergs Strandgata 36A

411 04 Göteborg

SKÖVDE
Gustav Adolfs gata 49

541 45 Skövde

KARLSTAD
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

This is a mailto link

Bankgiro: 5500-8643
Org.nr.: 857200-6750

SOCIALA MEDIER

Facebook_vit.svgInstagram_vit.svgLinked_vit.svg